Dane Firmy


Seeger dach Spółka z o.o.

Siedziba: 80-384 Gdańsk ul. Śląska 4
Krajowy Rejestr Sądowy: 0000138894
Kapitał zakładowy: 100.000,00 Pln
REGON: 190319211
NIP: 583-001-58-49
NIP UE: PL 5830015849

Rachunki bankowe:

Płatności krajowe w:  PLN
Nazwa banku:  BANK ZACHODNI WBK S.A.
Nr rachunku:  51 1090 1098 0000 0001 0265 9286

Payable only in:  PLN
To:  BANK ZACHODNI WBK S.A.
Account:  51 1090 1098 0000 0001 0265 9286
SWIFT code:  WBKPPLPP
IBAN:  PL 51 1090 1098 0000 0001 0265 9286
Beneficiary:  SEEGER DACH SP Z O.O.