Nagrody i wyróżnienia

Wyrazem uznania dla prowadzonej działalności są liczne nagrody i wyróżnienia przyznane firmie Seeger Dach przez organizacje biznesowe oraz czołowych przedstawicieli branży budowlanej w Polsce.

 

listopad 2012r:

Firma Seeger dach otrzymała Medal Europejski za kompleksową usługę dekarską dekarz.pl. Wyróżnienie przyznawane jest usługom, które są zgodne ze standardami rynku europejskiego.
Nagroda przyzna przez Urząd Komitetu Integracji Europejskiej (UKIE), Ministerstwo Spraw Zagranicznych i Business Centre Club (BCC).

grudzień 2010r:

Jubileuszowa nagroda Planja Trophy 2010 przyznana firmie Seeger Dach za bardzo dobre wyniki w promocji i sprzedaży rozwiązań Planja Polska.  

styczeń 2009r: 

 

 

 III miejsce w ogólnopolskim konkursie Orły Polskiego Budownictwa 2008 w kategorii Dystrybucja Materiałów Budowlanych.
„Firmy nagrodzone w tym konkursie są zarządzane w sposób zgodny z najwyższymi standardami, kierują się zasadami etyki oraz wykazują dużą dbałość o swoich pracowników i z pewnością mogą być wzorem do naśladowania”. Konkurs organizowany jest pod Patronatem Ministerstwa Infrastruktury.

grudzień 2008r:Złota Statuetka Przedsiębiorstwa Fair Play 2008 – nagroda główna Programu Przedsiębiorstwo Fair Play, która potwierdza rzetelność firmy i dbałość o właściwe relacje we wszystkich sprawdzanych w trakcie trwania programu dziedzinach (warunki pracy i rozwoju pracowników, wrażliwość na potrzeby środowiska lokalnego, aktywne uczestnictwo w przedsięwzięciach charytatywnych, rzetelność wobec dostawców i klientów, posiadanie w ofercie produktów i usług dla najbardziej wymagających odbiorców)grudzień 2007r: 

 

 

 Nagroda  Planja Trophy 2007 przyznana firmie Seeger Dach za bardzo dobre wyniki w promocji i sprzedaży rozwiązań Planja Polska.

Nagroda

grudzień 2007r:

 

 List Gratulacyjny od Prezydenta Miasta Gdańska Pana Pawła Adamowicza „z okazji przyznania Seeger Dach Sp. z o.o. tytułu Przedsiębiorstwa Fair Play. (…) Nagroda w prestiżowym przedsięwzięciu jakim jest program Przedsiębiorstwo Fair Play jest uznaniem dla pracy i strategii nagrodzonej firmy oraz podkreśleniem, że Seeger Dach p. z o.o. jest rzetelnym partnerem biznesowym”.

Nagroda

marzec 2006r:

List Gratulacyjny od Marszałka Województwa Pomorskiego Pana Jana Kozłowskiego „w uznaniu osiągnięć, w szczególności na polu promowania zasad etyki, uczciwości, solidności i terminowości w działalności gospodarczej w Polsce a także zaangażowania i wkładu w rozwój regionu pomorskiego oraz aktywnego promowania idei i ducha przedsiębiorczości, z życzeniami dalszych sukcesów służących dobru i pomyślności mieszkańców Ziemi Pomorskiej”.

Nagroda

luty 2006r:

Podziękowanie „za wyjątkowe zaangażowanie w sprzedaż i promocję wyrobów firmy CREATON w roku 2005″.

Nagroda

styczeń 2006r:

Złota Dachówka BRAAS przyznana przez producenta pokryć cementowych za bardzo dobre wyniki w sprzedaży rozwiązań tej firmy w 2005r „.

grudzień 2005r:Nagroda  Planja Trophy 2005 przyznana firmie Seeger Dach za bardzo dobre wyniki w promocji i sprzedaży rozwiązań Planja Polska.

grudzień 2005r:

Nagroda OSKAR PLASTMO 2005 „w dowód uznania za wybitne osiągnięcia w zakresie budowania własnego potencjału obsługi rynku dekarskiego w kategorii Największa własna sieć dystrybucyjna”.

Nagroda

grudzień 2005r:

Certyfikat PRZEDSIĘBIORSTWO FAIR PLAY 2005 wydany przez Krajową Izbę Gospodarczą w ramach programu promocji kultury przedsiębiorczości. Wyróżnienie przyznano firmie Seeger Dach po raz drugi.


Nagroda

marzec 2005r:

List Gratulacyjny od Marszałka Województwa Pomorskiego Pana Jana Kozłowskiego „w uznaniu osiągnięć, w szczególności na polu promowania zasad etyki, uczciwości, solidności i terminowości w działalności gospodarczej w Polsc, a także zaangażowania i wkładu w rozwój regionu pomorskiego oraz aktywnego promowania idei i ducha przedsiębiorczości, z życzeniami dalszych sukcesów służących dobru i pomyślności mieszkańców Ziemi Pomorskiej”.

Nagroda

grudzień 2004r:

Certyfikat PRZEDSIĘBIORSTWO FAIR PLAY 2004 wydany przez Krajową Izbę Gospodarczą w ramach programu promocji kultury przedsiębiorczości

Nagroda

kwiecień 2004r:

List gratulacyjny „dla jednego z 10 najlepszych partnerów handlowych Braas Polska i RuppCeramika za bardzo wysokie wyniki sprzedaży produktów w 2003 roku”.

Nagroda

kwiecień 2004r:

Certyfikat przyznany przez firmę CREATON potwierdzający status partnera handlowego.


Nagroda

marzec 2004r:

Certyfikat Roto-Frank przyznający tytuł REGIONALNEGO DYSTRYBUTORA OKIEN DACHOWYCH ROTO na terenie województwa pomorskiego.


Nagroda

styczeń 2004r:

Podziękowanie „za wysokie wyniki sprzedaży osprzętu dachowego oraz owocną współpracę z firmą KLOBER w roku 2003″.


Nagroda

styczeń 2004r:

Złota Dachówka BRAAS przyznana przez producenta pokryć cementowych za bardzo dobre wyniki w sprzedaży rozwiązań tej firmy w 2003r.


Nagroda

styczeń 2004r:

Nagroda przyznana przez firmę RuppCeramika „za bardzo dobre wyniki sprzedaży produktów RuppCeramika w 2003 roku”


Nagroda

sierpień 2003r:

Certyfikat zaświadczający przyznanie statusu ZŁOTEGO PARTNERA firmy RuppCeramika na sezon 2003/2004 „w uznaniu profesjonalizmu w sprzedaży dachówek RuppCeramika oraz obsługi Klientów”.


Nagroda

styczeń 2003r:

 

Złota Dachówka BRAAS przyznana przez producenta pokryć cementowych za bardzo dobre wyniki w sprzedaży rozwiązań tej firmy w 2002r.

Nagroda

grudzień 2002r:

List Gratulacyjny z okazji 10-lecia Plastmo Polska „w dowód uznania za wybitne osiągnięcia w zakresie budowania własnego potencjału obsługi rynku dekarskiego na Pomorzu i przyznaje się OSKARA PLASTMO w kategorii Największa własna sieć dystrybucyjna”.

Nagroda

maj 2002r:

Certyfikat zaświadczający, przyznanie firmie Seeger Dach statusu Głównego Partnera firmy BRAAS.


Nagroda

styczeń 2002r:

 

Złota Dachówka BRAAS przyznana przez producenta pokryć cementowych za bardzo dobre wyniki w sprzedaży rozwiązań tej firmy w 2001r.

Nagroda

czerwiec 2001r:

Certyfikat potwierdzający przyznanie tytułu PROFESJONALNEGO PARTNERA HANDLOWEGO firmy RuppCeramika.


Nagroda

styczeń 2001r:

Wyrazy uznania od Zarządu RuppCeramika Sp. z o.o. „za bardzo dobre wyniki sprzedaży produktów RuppCeramika w 2000 roku”.


Nagroda

styczeń 2001r:

 

Złota Dachówka BRAAS przyznana przez producenta pokryć cementowych za bardzo dobre wyniki w sprzedaży rozwiązań tej firmy w 2000r.

Nagroda

Certyfikat PLASTMO Polska, zaświadczający, iż firma Seeger Dach jest „wyłącznym przedstawicielem i generalnym dystrybutorem w województwie pomorskim kompletnych instalacji odprowadzania wód deszczowych systemu Plastmo”

Nagroda

maj 2000r:

Podziękowanie „za nadzwyczajnie owocną współpracę oraz znaczne przyczynienie się do sukcesu firmy Creaton”


Nagroda

styczeń 2000r:

 

Złota Dachówka BRAAS przyznana przez producenta pokryć cementowych za bardzo dobre wyniki w sprzedaży rozwiązań tej firmy w 1999r.

Nagroda

styczeń 1999r:

 

Dachówka BRAAS przyznana przez producenta pokryć cementowych za bardzo dobre wyniki w sprzedaży rozwiązań tej firmy w 1998r.

Nagroda

styczeń 1998r:

 

Dachówka BRAAS przyznana przez producenta pokryć cementowych za bardzo dobre wyniki w sprzedaży rozwiązań tej firmy w 1997r.